Equipamiento para artes marciales y deportes de contacto

ACCESORIOS DE MADERA

Utensilios para kobudo,aikido,jiu jitsu,kenpo,kendo,escrima,iaido,ninjitsu,taichi,kungfu,wushu,kenjutsu,defensa: \r\nbokken,jo,bo,hanbo,suburito,jobibo,kubotan,kali,shinai,tanbo,tanto,kodachi,cuchillos,espadas,sables,kamas